99NET - Łączymy Ludzi i Technologie

Łączymy Ludzi i Technologie

Komunikacja Town Square 99NET

Otworzyliśmy kanał wewnętrznej współpracy i komunikacji (Town Square) dla klientów i partnerów 99NET. Do zespołu zapraszani są wiodący dostawcy produktów i usług z wybranej branży i współpracujący z 99NET. Obowiązuje zakaz konkurencji. Staramy się nie duplikować branż. Town Square wzmacnia współpracę w ramach sieci kontaktów 99NET. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie pakietu i licencji Office 365 Business Premium i aplikacji Teams w obsłudze 99NET. Łączymy ludzi i technologie i dostarczamy rozwiązania skutecznej komunikacji i kooperacji.

Top
Facebook
Facebook
LinkedIn