CMDB i co powinna w sobie zawierać

Twoja baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) stale rośnie pod względem wielkości i złożoności realacji, uzupełniana rozrastającą się listą komponentów. Wiemy, że więcej danych niekoniecznie przekłada się na większą wartość zbioru. U podstaw każdej CMDB znajdują się rekordy aktywów / pozycji konfiguracji (CI).

Czym jest CMDB?

To uszeregowany i dokładny spis zasobów i elementów konfiguracji istniejących w ekosystemie IT. Zebrane dane mogą pochodzić z narzędzi wykrywania (agenty), skanowania (SNMP), raportów dostawców, zapisów zmian. Niezależnie od źródła ich pochodzenia, powinieneś wiedzieć, jakie zasoby masz w swoim środowisku.

Gdzie są te informacje?

Lokalizacja aktywów może początkowo wydawać się mało znacząca, ale fizyczna lokalizacja sprzętu, oprogramowania i infrastruktury ma wpływ na to, jakie rodzaje umów SLA możesz dostarczyć użytkownikom. Łatwiej będzie ustalić koszt umów serwisowych z dostawcami oraz, w niektórych obszarach, wysokość do zapłaty.

Dlaczego je zbieramy?

Zrozumienie przeznaczenia zasobu jest kluczem do ustalenia wartości jaką zapewnia dla organizacji. Pamiętaj, że przeznaczenie zasobu może zmieniać się w czasie wraz z rozwojem firmy. Okresowy przegląd zależności, żądań zmian i dzienników użycia może pomóc w uzyskaniu pełniejszych informacji na temat przeznaczenia i życia zasobu.

Siatka połączeń

Informacje o zależnościach mają kluczowe znaczenie dla koordynacji zmian. Często jednak dane dotyczące zależności aktywów są niekompletne, i nieaktualne – dostarczają jedynie częściowego obrazu tym, którzy wykorzystują dane do podejmowania decyzji. Podczas przechwytywania danych o zależnościach i zarządzania nimi należy pamiętać, że ekosystem informatyczny stale się rozwija (szczególnie w związku z rozpowszechnianiem się usług w chmurze), co powoduje, że zależności nabierają większego znaczenia.

Komu to potrzebne?

Działania użytkowników i procesy biznesowe powinny być reprezentowane w CMDB jako elementy CI (są częścią ekosystemu biznesowego / informatycznego). Jeśli nie, to tracisz niepowtarzalną okazję, aby wykorzystać możliwości swojego systemu ITSM, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób technologia poprawia wydajność biznesową. Jeśli masz już użytkowników, działania i procesy w swojej bazie danych CMDB, relacje zależności powinny być często aktualizowane tak często jak to możliwe.

Aktywa i koszty?

Aktywa generują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty dla organizacji. Przykłady mogą obejmować umowy wsparcia, licencje, przepustowość infrastruktury, konserwację i aktualizacje, koszty obsługi technicznej, podatki i koszty ogólne pracowników IT. Zrozumienie, ile kosztuje każdy składnik aktywów, może nie być łatwe do obliczenia, ale niewątpliwie staje się to kosztem składowym służącym do określania całkowitego kosztu świadczenia usług dla klienta lub użytkownika.

Dług technologiczny

Zrozumienie wieku i oczekiwanego okresu użytkowania każdego z aktywów pomaga zrozumieć przeszłe i przyszłe koszty (TCO) oraz skuteczniej podejmować decyzje o tym, kiedy dokonać aktualizacji, a kiedy wymienić zasób. Informacje o wieku aktywów powinny obejmować nie tylko datę nabycia środka trwałego, ale także moment, w którym nastąpiły znaczące wymiany / naprawy, które mogą wydłużyć oczekiwany okres jego użytkowania.

Zmiany w zasobach

Wnioski o zmianę i zapisy dotyczące zarządzania zmianami dostarczają cennych informacji na temat przydatności zasobu do użytku. Informacje te powinny być dostępne i powiązane z innymi części systemu (modułami) ITSM (zmiana, zarządzanie problemami, zarządzanie portfelem)

Bardzo ważne jest, aby aktualne i dokładne informacje o zmianach były traktowane jako ważna składowa wykonywanej dokumentacji aktywów.

Narzędzia CMDB

Rozbudowane narzędzie ITSM ułatwia podejmowanie decyzji i skutecznie systematyzuje wiedzę w środowisku IT. Umożliwia podnoszenie jakości obsługi klienta oraz natychmiastową redukcję kosztów obsługi.

Szukasz skutecznego rozwiązania bez przepłacania za drogie licencje? Poznaj rozbudowany system do zarządzania zasobami i zleceniami w IT.

GLPI <DEMO> więcej na GLPI Polska

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone