Funkcjonalność: Automatyczne powiadomienie o niedostępności pomocy technicznej

Scenariusz do rozwiązania

Zadanie funkcjonalności zakłada wysłanie powiadomienia do zgłaszającego informacji o niedostępności Help Desk-u poza ustalonymi godzinami pracy. Funkcja powinna korzystać z wielu predefiniowanych szablonów w obrębie zgłoszenia.

W uproszczeniu.

Firma pracuje od godziny 9 do 17 więc zgłaszający wysyłając zapytanie poza zakresem godzin pracy firmy, otrzyma zwrotkę o niedostępności (wg. szablonu odpowiedzi)

Rozwiązanie

Odpowiedzią na scenariusz jest przygotowana reguła automatyzacji w lokalizacji Administracja >> Reguły

Dodajemy nową regułę automatyzacji z sekcji „Biznesowe reguły dla zgłoszeń”

Ustawiamy kryterium Data utworzenia jest w granicach godzin pracy (w kalendarzu)

System poprzez to ustawienie będzie weryfikował zakres godzin w domyślnym kalendarzu systemu i na jego podstawie wyzwoli lub nie akcję powiadomienia.

Dodajemy akcję Add FollowUP Template

Wyzwoli to akcję dodania wiadomości do zgłoszenia i wysłania jej poprzez e-mail zwrotny do nadawcy.

Aktualizacja pozwala dodawać inne dostępne kryteria w ramach odrębnych reguł, gdzie akcją będzie przypisanie i wysyłka e-mail powiadomienia.

Nowości i aktualizacja

Wszelkie nowości możesz śledzić poprzez Panel Obsługi Klienta

Nie masz konta lub chcesz aby dodać funkcjonalność do twojego hostingu 99NET Inventory Cloud? 

Zapytaj poprzez adres: pomoc@99net.pl

Aktualizacja hostingu dla klientów 99NET jest bezpłatna.

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone