HelpDesk czy ServiceDesk – znasz różnice?

Ten artykuł pomoże ci zrozumieć różnice pomiędzy usługami HelpDesk a ServiceDesk w odniesieniu do ofert 99NET.

Obydwa określenia często używane są zamiennie, kiedy faktycznie są czymś odrębnym.

HELPDESK

Helpdesk to dział zajmujący się rozwiązywaniem najbardziej popularnych incydentów każdego dnia. Zazwyczaj czas nad zadaniem nie przekracza 10 minut a 80% przyjmowanych zleceń realizowanych jest tego samego dnia.

Typowe zadania helpdesk to drobne problemy z działaniem oprogramowania, sprzętu komputerowego czy braki w sprzęcie IT dla użytkownika. Funkcja technika helpdesk jest reaktywna.

Technik helpdesk ma za zadanie reagowanie na zlecenia przekazywane mu za pomocą systemu zleceń (np. GLPI) lub bezpośrednio od użytkowników.


Helpdesk pełni wsparcie dla trzech ustalonych linii wsparcia w IT.

  • T2 – szybka pomoc
  • T2 – podstawowe zadania analityczne i rozwiązania
  • T3 – zaawansowane problemy z udziałem specjalistów

SERVICEDESK

Servicedesk to obszar biznesu zorientowany na stałą poprawę jakości oferowanych usług IT w firmie na poziomie strategii.

Helpdesk jest elementem działu Servicedesk-u. Rolą Servicedesku jest analiza zebranych danych dla poprawy jakości oferowanych usług opartych o plan PDCA – Cykl Deminga – Wikipedia

Nowoczesne działy Servicedesk wykorzystują rozbudowane narzędzia jak GLPI do zbioru danych dotyczących zleceń serwisowych, zasobów IT, kontaktów, dostawców, kont, certyfikatów i wiele więcej.


Najważniejsze funkcje tego obszaru to:

  • zarządzanie incydentami
  • zarządzanie problemami
  • zarządzanie zmianą

PAMIĘTAJ

Systemy wspomagające helpdesk i servicedesk są tak efektywne jak zarządzający nim ludzie. Dlatego 99NET dba o regularne szkolenia i ciągłe doskonalenie w wybranych obszarach obsługi informatycznej.

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone