Inwentaryzacja sieci i zleceń IT…

Wiedza o tym, co znajduje się w Twoim globalnym środowisku IT, ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa i optymalizacji rozwoju technologicznego organizacji.
GLPI pozwala na bezpłatne korzystanie z rozwiązania do bardzo szczegółowej inwentaryzacji zasobów oraz wydajnego modułu zarządzania zleceniami IT i wiele więcej..

SAM w nowoczesnym środowisku biznesowym

Zarządzanie zasobami IT zazwyczaj rozróżnia zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) i zarządzanie zasobami sprzętowymi (HAM). SAM i HAM to dwie strony tego samego medalu. Należy nimi zarządzać w nieco inny sposób, ponieważ każdy z nich ma określone wymagania, ale mimo to są ze sobą powiązane.

Wdrożenia systemu ITSM

Największe firmy zdecydowały się na wdrożenie systemu ITSM chcąc zebrać maksymalnie dużo informacji o stanie infrastruktury i całej wiedzy pomocnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Najważniejsze elementy systemu ITSM:

 • Łatwe możliwości importu danych.
 • Repozytorium do zarządzania zasobami oprogramowania i sprzętu.
 • Jasno zdefiniowane relacje między zasobami IT, użytkownikami i informacjami o użytkowaniu.
 • Integracja z sąsiednimi systemami informatycznymi i biznesowymi.

Bardzo przydatne mogą być również następujące funkcje narzędzi do zarządzania zasobami w GLPI:

 • Zarządzanie audytem.
 • Śledzenie zgodności.
 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Zarządzanie umowami / licencjami.
 • Śledzenie kosztów.
 • Zarządzanie zapasami.
 • Zarządzanie konserwacją.
 • Zarządzanie zakupami.
 • Zarządzanie zamówieniami.
 • Zarządzanie dostawcami.

Pełny zakres potrzeb inwentaryzacyjnych osiągniemy za pomocą wbudowanych modułów oraz dodatkowych wtyczek uzupełniających.

Poznaj pełne możliwości systemu GLPI DEMO

Podstawy ITAM i kluczowe obszary procesów


Firmy od dawna próbują tworzyć scentralizowane systemy do zarządzania zasobami IT, które obejmują nie tylko sprzęt, oprogramowanie, sieci i usługi, ale także dane pracowników i klientów. Chociaż nie jest możliwe posiadanie takiego poziomu kontroli nad środowiskiem IT, odpowiedni ITAM może pomóc Twojej organizacji zbliżyć się do tego ideału i pozostać na szczycie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzających Zasobami Informatycznymi (IAITAM) jest jedyną organizacją, która oferuje dokumentację ITAM, aby pomóc organizacjom przejść przez proces zarządzania aktywami.

IAITAM definiuje 10 kluczowych obszarów procesów (KPA) dla ITAM w swojej bibliotece IAITAM Best Practice Library (IBPL), w tym:

Proces i weryfikacja: dzięki scentralizowaniu zarządzania zasobami IT na wszystkich etapach cyklu życia organizacje mogą opracować program mający na celu ciągłe wspieranie wszystkich istotnych działań IT w organizacji.

Zarządzanie programami: Programy ITAM powinny być dobrze zorganizowane i powinny być zgodne z IAITAM Best Practice, która pomaga organizacjom przeprowadzić proces tworzenia strategii ITAM.

Zarządzanie zasadami: wszystkie zasady muszą być zdefiniowane, ustanowione i egzekwowane w ramach inicjatywy ITAM, a także w odniesieniu do samych zasobów IT. Zasady te muszą być jasne i łatwe do zrozumienia dla pracowników i wszystkich kluczowych interesariuszy.

Zarządzanie projektami: ITAM wymaga sprawnego zarządzania projektami, aby zapewnić organizacji, wydajność i skuteczność inicjatyw. Zarządzanie projektami pomaga również zebrać niezbędne zasoby do wdrożenia i utrzymania zasobów IT.

Zarządzanie dokumentacją: dokumentacja związana z zasobami IT musi być zorganizowana i utrzymywana przez cały cykl życia zasobu IT. Obejmuje to dowody zakupu, licencje na oprogramowanie, certyfikaty autentyczności i wszelkie inne stosowne dokumenty.

Zarządzanie finansami: Finansowe zarządzanie zasobami IT jest „podstawą oszczędności w programie ITAM od budżetowania do uzgadniania faktur”, według IAITAM. Ważne jest, aby skupić się na budżetowaniu, uzgadnianiu środków trwałych, obciążeniu zwrotnym, uzgadnianiu faktur, prognozowaniu, przygotowywaniu audytu finansowego i rozliczeniach.

Zarządzanie dostawcami: pozostawanie na czele dostawców zewnętrznych jest istotną częścią ITAM. Należy ustanowić „udokumentowany protokół komunikacyjny” i zbudować „bibliotekę interakcji”, zgodnie z IAITAM.

Zarządzanie zakupami: organizacje powinny zebrać wymagania dotyczące zasobów IT przed ich nabyciem lub wdrożeniem. Na tym etapie musisz dokładnie zrozumieć wszystkie istotne zasady, standardy i procesy związane z cyklem życia zasobów IT.

Identyfikacja zasobów: Każdy pojedynczy zasób IT musi zostać zidentyfikowany, umieszczony i umieszczony w systemie zarządzania zasobami, który ułatwia szybkie znalezienie wszystkich zasobów IT, aby można je było wywołać w razie potrzeby.

Zarządzanie utylizacją: w pewnym momencie większość zasobów IT stanie się zbędna, przestarzała lub zepsuta, a Twoja organizacja będzie potrzebować strategii pozbycia się tych wyrzuconych zasobów. Musisz rozważyć tworzenie kopii zapasowych, przenoszenie oprogramowania, zarządzanie danymi, bezpieczeństwo informacji i ograniczanie ryzyka związanego z utylizacją.

Dowiedz się więcej o systemie GLPI na GLPI Polska.

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone