IT Service Management i GLPI jako narzędzie wsparcia Service Desk-u…

WYZWANIA ITSM

Działy IT stoją przed wyzwaniami, takimi jak redukcja kosztów, zgodność z przepisami RODO i oraz modernizacja infrastruktury. Żądania kierownictwa dotyczące lepszej kontroli procesów IT, bardziej wymagających użytkowników końcowych i krótszych cykli realizacji, prowadzą do wyśrubowanych wymagań w zakresie elastyczności i szybkości reakcji.  

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT – ITIL. 

Organizacje podchodzą do wyzwań, stosując zbiory najlepszych praktyk. Inicjatywy zwykle zależą od potrzeb operacyjnych, strategicznego dostosowania, dostępu do know-how i narzędzi dostępnych na rynku. Jeśli organizacja postępuje zgodnie ze standardami ITIL lub wdraża inne usługi, oraz rozwiązania takie jak GLPI, cele zwykle pozostają takie same: maksymalizacja korzyści płynących z wykorzystania technologii informatycznych i rozwój systemów, standardów i polityk zarządzania IT oraz zachowanie kontroli w firmie. 

SPRZEDAWAĆ WARTOŚĆ GLPI

 • Integracja 

Zapewnienia rozwiązanie systemowe do zarządzania zasobami i zgłoszeniami IT 

 • Transparentność 

Umożliwiśc menedżerom i użytkownikom biznesowym monitorowanie projektów, zgłoszeń i usług IT. 

 • Finanse i kontrola 

Solidna kontrola wydatków podczas realizacji zadań, umożliwienia skuteczne podejmowanie trafnych decyzji. 

 • Business Intelligence 

Udostępnienia menedżerom wskaźniki, raporty i inne narzędzia analityczne do tworzenia zintegrowanej karty wyników ITSM. 

Oto najbardziej popularne wymagania do wdrożenia narzędzia ITSM. 

Klienci najczęściej poszukują: 

 • wsparcia w obszarze zarządzania licencjami (ich zakup, przydzielanie do osób/funkcji, kontrolę posiadanych licencji itp),  
 • automatycznego gromadzenia, przechowywania i prezentowania informacji o urządzeniach wykorzystywanych przez pracowników (wraz z ich konfiguracją – komputery, telefony, monitory, itp),  
 • automatycznego gromadzenia oraz przechowywania informacji o serwerach,urządzeniach sieciowych wraz z ich konfiguracją oraz prezentowanie zależności występujących pomiędzy nimi,  
 • automatycznego gromadzenia oraz przechowywania informacji o aplikacjach i systemach wraz z ich konfiguracją oraz prezentowanie zależności występujących pomiędzy nimi,  
 • prezentowania zależności pomiędzy elementami aplikacyjnymi a sprzętowymi,  
 • wizualizowania skali awarii oraz badania wpływu pojedynczego błędu na całą architekturę IT,   
 • wsparcia podczas budowania planów rozwojowych systemów IT jako reprezentacja obecnego stanu architektury IT wraz z zależnościami pomiędzy poszczególnym elementami (narzędzie pracy dla architektów i analityków),  
 • wsparcie w procesach budowy środowisk IT poprzez udostepnienie aktualnej/właściwej konfiguracji poszczególnych elementów środowiska (skalowanie i odtwarzanie systemów). 

Korzyści wynikające z zastosowania otwartego źródła w ITSM 

Większość firm obecnie, korzysta z zalet korzystania z oprogramowania Open Source. Atutem oprogramowania Open Source są niższe koszty posiadania (TCO), skalowalność, korzyści z kontroli i elastyczności, brak kosztów zarządzania licencjami i niższe koszty modernizacji – konserwacji. Otwarta licencja chroni użytkowników przed zagrożeniami i wadami rozwiązań z jednego źródła. Co najważniejsze, jako użytkownik nie musisz polegać na pojedynczym dostawcy usług.   

 Wsparcie na etapie wyboru rozwiąznia, szkolenia konsultacje przed podjęciem decyzji, szkolenia przed i po wdrożeniu, utrzymanie aplikacji. 99NET od lat świadczy pomoc w zakresie obsługi GLPI, jednocześnie wykorzystuje system do codziennej pracy zespołu i partnerów.

WSPARCIE APLIKACJI

Wsparcie na etapie wyboru rozwiąznia, szkolenia konsultacje przed podjęciem decyzji, szkolenia przed i po wdrożeniu, utrzymanie aplikacji.

No alt text provided for this image

99NET od lat świadczy pomoc w zakresie obsługi GLPI, jednocześnie wykorzystuje system do codziennej pracy zespołu i partnerów.

KORZYŚCI ZINTEGROWANEGO NARZĘDZIA GLPI 

Jedna zintegrowana aplikacja: 

Zastępuje dużą liczbę samodzielnych aplikacji jednym zintegrowanym systemem, zmniejszając koszty utrzymania i liczbę dostawców. 

Zgodność z przepisami: 

Integracja Zarządzania Zmianami z Zarządzaniem Konfiguracją zapewnia „przejrzystą” historię zarządzania i zmiana w oprogramowaniu zgodnie z wymaganiami organizacji audytujących w sektorze finansowym. 

Przejrzystość projektów IT: 

GLPI umożliwia interesariuszom projektu sprawdzenie statusu projektu. Uprawnienia określają, czy użytkownik może czytać, modyfikować lub administrować projektem. 

Śledzenie budżetu i postępu projektu: 

GLPI prezentuje aktualne informacje o budżecie i postępie projektu. Informacje obejmują informacje o grafiku, koszty zewnętrzne, takie jak koszty podróż, koszty zlecenie i inne. iKoszty usług IT i kontrola finansowa: 

Raporty wydajności i statystyki

Zintegrowane mechanizmy raportowania, zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki procesó ITSM. 

No alt text provided for this image

Zarządzanie portfelem projektów: 

GLPI umożliwia zarządzanie listami projektów i żądaniami rozwoju oraz wspiera podejmowanie decyzji przez kierownictwo wyższego szczebla, zapewniając wszystkie niezbędne dane do rozwoju i kontroli projektów. 

GLPI jest centralnym punktem kontaktu między dostawcami usług a użytkownikami / klientami na co dzień. Zaspokaja potrzeby komunikacyjne zarówno klientów, jak i dostawców IT. 

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w systemie poprzez dedykowaną skrzynkę email, tworząc pojedynczy punkt kontaktu z klientami. Pracownicy mogą skutecznie śledzić i monitorować stan problemów klientów a klienci mają wgląd do statusu realizowanych incydentów i wniosków. 

No alt text provided for this image

Moduł Help Desk, zapewnia klientom centralny i wygodny punkt odniesienia dla zgłoszonych incydentów związanych z IT. W dowolnym momencie można wprowadzać nowe zdarzenia, a już zarejestrowane incydenty można sprawdzać, w celu określenia ich statusu. 

System GLPI, dzięki swojej modułowej architekturze, stosunkowo łatwo jest funkcjonalnie rozbudowywać i adaptować na potrzeby nowych procesów w firmie. 

Dzięki modułowej architekturze i niskim ogólnym kosztom wdrożenia (open-source), jest doskonałą propozychą dla wielu działów IT i ich budżetów.  

Skontaktuj się z nami i zapytaj o wycenę szkolenia i wdrożenia. 

Kontakt e-mail: info@99net.pl 

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone