ITSM

DLACZEGO ITSM?

ITSM (IT Service Management) odnosi się do wszystkich czynności związanych z projektowaniem, tworzeniem, dostarczaniem, obsługą i zarządzaniem cyklem życia usług IT.

Pomyśl o jakiejkolwiek technologii, której używasz w swoim miejscu pracy – laptopie, zainstalowanych na nim aplikacjach, drukarce, z której korzysta cały zespół, lub opcji resetowania hasła nawet po 15 pierwszych razach. Wszystkie są usługami świadczonymi przez zespół IT. Innymi słowy – usługi IT.

NIE MIERZYSZ, NIE ZARZĄDZASZ!

Edwards Deming

ITIL vs ITSM

ITIL – najbardziej popularny framework najlepszych praktyk ITSM – jest podzielony na 5 podstawowych obszarów. Każdy z nich odnosi się do innej części tego, co ITIL nazywa „cyklem życia usługi”:

Strategia usługowa – jak sama nazwa wskazuje, jest to planowanie i przygotowanie się dostawcy usług do świadczenia usług spełniających potrzeby biznesowe.
Projektowanie usług – to projekt wszystkiego, co jest wymagane do świadczenia usługi, od usługi po zarządzanie.
Zmiana usług – obejmuje to wprowadzanie, zmianę i wycofywanie usług.
Obsługa serwisowa – to miejsce, w którym znajduje się punkt obsługi i jego działania.
Ciągłe doskonalenie usług – chodzi o poprawę, czy to nadążanie za zmieniającymi się potrzebami biznesowymi, czy optymalizacja działań operacyjnych.

Efektywność biznesu

Aby zwiększyć efektywność biznesową, zarządzanie usługami IT może:

Zmniejsz przestoje za pomocą zarządzania incydentami, problemami i dostępnością.
Zapobiegaj poważnym problemom biznesowym poprzez zarządzanie problemami i zarządzanie pojemnością.
Pomóż firmom szybko odbijać się od krytycznych problemów informatycznych. Negatywne skutki poważnych problemów można złagodzić poprzez poważne zarządzanie incydentami i zachowanie ciągłości usług IT.
Wreszcie, aby zmniejszyć straty, zarządzanie usługami IT:
* Zredukuj straty
* Zoptymalizuj wydatki
* Usuń koszty zduplikowanych lub przestarzałych zasobów
* Zapobiegaj marnotrawstwu związanym z zmianami

99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone