OKR Objectives and Key Results, czyli Cele i Kluczowe Rezultaty

FRAMEWORK

Podstawy podstaw dla OKR

CEL
Jasno sprecyzowany i ambitny cel dla zespołu. Zadaj sobie pytanie: Gdzie zamierzam dojść lub jaki cel chcę osiągnąć?
ETAPY

Przemyślane i wyznaczone etapy w realizacji do osiągnięcia celu. Zadaj sobie pytanie: Kiedy lub po czym poznam że zmierzam w dobrym kierunku?

ZADANIA

Lista kroków, zadań, czynności prowadzących do osiągnięcia rezultatu. Zadaj sobie pytanie: Co muszę wykonać aby osiągnąć zamierzony cel?

UNIWERSALNOŚĆ

Także w życiu osobistym

Cele mogą być krótkoterminowe, które realizujesz w ciągu miesięcy lub takie które trwają latami. Pod koniec tego okresu, sprawdzasz czy wynik jest tym o którym myślałeś. Mając to na uwadze, przedstawiamy kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać podczas śledzenia OKR w codziennym życiu:

 • Aktualizuj, ustalaj i zmieniaj cele
 • Nie sięgaj po więcej niż 3–7 OKR w ciągu 3 miesięcy
 • Znajdź równowagę między trudnym a osiągalnym celem
 • Zapewnij sobie niezawodny system śledzenia jak GLPI
 • Regularnie aktualizuj postępy
 • Dbaj o wpisy śledzeń w systemie i komunikację z członkami zespołu

 

Organizacje, które nie wprowadzają innowacji lub nie podejmują wystarczającego ryzyka, tracą cenny czas.  Framework OKR to świetny sposób na wyznaczanie sobie ambitnych celów, które są zarówno wykonalne, jak i satysfakcjonujące dla Ciebie samego. Gwarantuje osobiste zaangażowanie pracowników, kluczowe dla powodzenia projektu.

 

 

KORZYŚCI

Dlaczego warto

OKR zwiększ zaangażowanie zarówno pojedynczych pracowników jak i całego zespołu. Ludzie są głodni ciekawych celów jakie sobie stawiają. Doskonałym dowodem są projekty Open Source.

OKR zwiększają przejrzystość kompetencji w zespołach. Każdy zaczyna rozumieć, jak jego praca wpływa na wynik. Ponadto pomaga pracownikom poznać specyfikę i zadania kolegów, a także lepiej zrozumieć dlaczego jest to jest ważne dla firmy.

OKR poprawia skupienie w najważniejszych obszarach projektu. Przestajemy realizować projekty poboczne, które spalają naszą energię i czas. Skupiły się na głównych i ważnych celach. Trudno jest osiągnąć skupienie idealne (prawdopodobnie to niemożliwe), ponieważ zawsze pojawiają się nioczekiwane błędy, poprawki czy aktualizacje.

OKR pomaga zespołom zrozumieć cel i podejmować decyzje w oparciu o podstawy.

 

 

JAK ZACZĄĆ

Jak rozpocząć przygodę z OKR

Zdefiniowanie i ustanowienie dobrych prakty OKR to tylko pierwszy krok w strategii zarządzania wydajnością. Inne ważne to:

1. Pisanie (rejestracja w systemie jak GLPI): Idealnym rozwiązaniem jest, aby kierownik i pracownik usiedli razem, aby napisać OKR dla pracownika. Przyjmując takie podejście, ma się pewność, że potrzeby stron zostaną usłyszane i spisane.

2. Śledzenie: Bardzo ważne jest śledzenie postępów w odniesieniu do każdego OKR. Należy podnieść alert, gdy wystąpi rozbieżność w oczekiwanych harmonogramach. Postępy w OKR powinny być regularnie aktualizowane (co tydzień/co dwa tygodnie). Idealnym dniem jest piątek. W wielu organizacjach to czas planowania i rewizji.

3. Przegląd: Na koniec, pod koniec harmonogramu, każdy OKR powinien zostać poddany przeglądowi i akceptacji, aby sprawdzić, czy osiągnięto sukces, czy nie. Nastepnie wprowadzić niezbędne poprawki.

 

WIĘCEJ

Zobacz polecane opracownanie (znajomość angielskiego wymagana)

Masz pytania? Napisz do nas…

  Oceń przydatność posta
  [Łącznie: 1 Średnio: 4]
  99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
  © Prawa autorskie zastrzeżone