Poziomy serwisu – notyfikacje i eskalacje SLA / OLA

Do realizacji

Gdy zgłoszenie zbliża się do terminu/godziny (został 2 godziny na rozwiązanie) chcemy, aby system powiadomił o tym fakcie terminie technika lub użytkowników w określonym profilu.

Mechanika systemu

System dla prawidłowego działania powiadomień został uzbrojony o automatyczną akcję o nazwie „slatickets”.

Ta automatyczna akcja skanuje nierozwiązane zgłoszenia z datą rozwiązanie TTR powiązane z przypisanym SLA i wykonuje działania zdefiniowane w SLA i ich eskalacji.Ta automatyczna akcja następnie wysyła powiadomienie o nazwie „Przywołanie biletu – Ticket Recall” do określonego odbiorcy (automatyczne przypomnienia o umowie SLA). Treść powiadomienia może być edytowana w szablonie powiadomienia.


Ustawienie SLA i eskalacji

Najpierw musisz zdefiniować działania do wykonania: w SLA dodać poziom eskalacji określony terminem

-/+

– czas do daty końcowej

+ czas po dacie końcowej

Następnie, dodajemy jedno lub więcej kryteriów (np. Status jest …) i określoną akcję. W naszym przypadku będzie to „Wyślij automatyczne przypomnienia o umowie SLA”.


Powiadomienia

Aktywuj powiadomienie, ustaw szablon i zdefiniuj odbiorców.

Akcja automatyczna

Zweryfikuj aktywność akcji automatycznej, ustaw tryb wywoływania i częstotliwość.

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 1 Średnio: 4]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone