Service Desk Benchmarking v9 od SDI

Badanie w formie ankiety, zostało rozesłane do ponad 12000 specjalistów IT w sierpniu i wrześniu 2017 r przez Service Desk Institute. Pytania są w dużej mierze oparte były na raportach z testów porównawczych z lat 2001–2017, aby można było zbadać najważniejsze trendy i zmiany.

Niektóre pytania zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić zmieniający się charakter branży Service Desk i zapewnić wgląd w aktualne problemy i trendy. Niniejszy raport zawiera, w stosownych przypadkach, porównania z wynikami poprzednich badań z ostatnich 10 lat. Wprowadzenie, dane demograficzne, stanowiska pracy i inne…

W raporcie znajdziesz:

  • popularne zawody
  • zachęty pracownicze
  • popularne obszary rozwoju zawodowego
  • trendy w wynagrodzeniach
  • popularne kwalifikacje zawodowe
  • mierniki satysfakcji klienta
  • popularne narzędzia obsługi service desk i wiele więcej…

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone