Role i odpowiedzialności w zarządzaniu incydentami – ITIL
0 (0)

Incident Manager zarządza procesem rozwiązywania incydentów (ITIL Incident Management Proces) odpowiedzialny za wdrożenie i kontrolę procesu zarządzania zleceniami (Incident Management) odpowiedzialny za dotrzymanie SLA Pierwsza linia wsparcia (1st Level Support) przyjęcie, rejestracja i kategoryzacja zlecenia rozwiązanie tak szybko jak to możliwe i nie dłużej niż 1 godzina w przypadku braku […]

Pokaż Więcej
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone