Instancja 99NET Inventory Cloud – własne środowisko i personalizacja
0 (0)

99NET Inventory Cloud działa w architekturze pojedynczego dzierżawcy, co oznacza, że ​​każdy klient otrzymuje własną kopię usługi 99NET w chmurze. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do instancji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, korzystając z unikalnego adresu URL każdej instancji, takiego jak https://nazwafirmy.99net.pl lub https://nazwafirmy.99net.io Każde wystąpienie może uruchamiać wiele aplikacji obok siebie, […]

Pokaż Więcej
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone