Pilność, wpływ, priorytet w zarządzaniu zleceniami
0 (0)

Matryca Priorytetów Oceniając wpływ, staramy się określić powagę sytuacji poprzez pytanie „Ile”. Może dotyczyć ludzi, finansów, systemów itp. Liczba osób powiązanych z incydentem Potencjalne straty finansowe Dotkliwość zobowiązań prawnych Liczba urządzeń czy systemów zaangażowanych w problem Znaczenie niedostępności urządzeń lub usług dla organizacji Organizacje definiują Priorytet = Wpływ + Pilność, […]

Pokaż Więcej
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone