Service Desk Benchmarking v9 od SDI
0 (0)

Badanie w formie ankiety, zostało rozesłane do ponad 12000 specjalistów IT w sierpniu i wrześniu 2017 r przez Service Desk Institute. Pytania są w dużej mierze oparte były na raportach z testów porównawczych z lat 2001–2017, aby można było zbadać najważniejsze trendy i zmiany. Niektóre pytania zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić […]

Pokaż Więcej
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone