Funkcjonalność: Automatyczne powiadomienie o niedostępności pomocy technicznej
0 (0)

Scenariusz do rozwiązania Zadanie funkcjonalności zakłada wysłanie powiadomienia do zgłaszającego informacji o niedostępności Help Desk-u poza ustalonymi godzinami pracy. Funkcja powinna korzystać z wielu predefiniowanych szablonów w obrębie zgłoszenia. W uproszczeniu. Firma pracuje od godziny 9 do 17 więc zgłaszający wysyłając zapytanie poza zakresem godzin pracy firmy, otrzyma zwrotkę o […]

Pokaż Więcej

Ankiety zewnętrzne
0 (0)

Wstępem Ankiety w standardowej wersji 99NET Inventory możesz wysłać w dwóch trybach: wewnętrznie lub zewnętrznie (dedykowany link do systemów zewnętrznych) Wtyczka uzupełnia tę funcjonalność o tryb MIX, pozwalając dostęp zarówno dla zalogowancych jak i tych użytkowników bez dostępu do GLPI. Ankieta pozostaje taka sama dla obydwu odbiorców. Jak to działa […]

Pokaż Więcej
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone