Umowa hostingowa GLPI

UMOWA HOSTINGOWA SYSTEMU GLPI

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2022

NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

OPIS USŁUG

Hosting zarządzanego Systemu 99NET Inventory lub GLPI. Dzięki Hostingowi zarządzanego Systemu GLPI Użytkownik otrzymuje sprawną i zoptymalizowaną funkcję kreowania i zarządzania Systemem GLPI. My zajmujemy się podstawowymi zadaniami administracyjnymi związanymi z hostingiem, w tym instalacją GLPI, sporządzaniem codziennych automatycznych kopii zapasowych do 5 dni wstecz, podstawowymi aktualizacjami GLPI w ramach ustalonej wersji i zabezpieczeniem serwera.

W ramach usługi klient otrzyma do wyboru 3 pakiety hostingowe link:

 • STANDARD
 • PRO
 • ENTERPRISE

Warunkiem przyznania hostingu jest prawidłowo opisany formularz zgłoszenia oraz akceptacja zawartych w nim zgód i regulaminów.

W zakresie hostingu zawarta jest optymalizacja izolowanego serwera VPS i standardowa instalacja serwera wraz z systemem GLPI / 99NET Inventory (ostatnia stabilna wersja) z wybranymi wtyczkami (rozszerzona funkcjonalność systemu)

Serwery VPS zlokalizowane są w DataCenter w Warszawie (centrala OVH)

OVH Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50000,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000220286
REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556
ul. Swobodna 1
50-088 Wrocław

oraz

AMAZON WEB SERVICES POLAND SP Z O O (KRS: 0000439010, NIP: 5252541034, REGON: 146373475)

Ponadto:

 • Bezpłatna instalacja i obsługa certyfikatu SSL Let’s Encrypt
 • Monitoring wydajności serwera VPS
 • Dostępność przestrzeni dyskowej w zakresie wybranego pakietu
 • Kopie zapasowe instalacji Systemu GLPI do 5 dni wstecz
 • Kopia miesięczna (snapshot)VPS-a (częstsze kopie na życzenie – opcja płatna 30 zł netto/ zadanie w cyklu miesiąca)
 • Zabezpieczania serwera HIDS

Inne usługi płatne:

 • Aktualizacja systemu GLPI / 99NET Inventory do nowszej wersji
 • Instalacja dodatkowych wtyczek (poza pakietem standard)
 • Kopie zapasowe i snapshot poza wybranym pakietem
 • Obsługa: konsultacje, programowanie utrzymanie i monitoring poza wybranym pakietem
 • Szkolenia i wdrożenia

99NET nie odpowiada za błędy (bugs) systemu GLPI Community i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu GLPI, wynikające z jego błędów kodu.

99NET nie udziela gwarancji na oprogramowanie GLPI Community.

Pomoc techniczna /Usługi eksperckie z zakresu hostingu. Pomoc techniczna /usługi eksperckie z zakresu hostingu („Usługi eksperckie”) to dodatkowe spersonalizowane usługi pomocy technicznej dostępne za opłatą. Usługi eksperckie mogą się przydać, kiedy potrzeba skorzystać z usług doświadczonego administratora serwera w celu wykonania skomplikowanych zadań, w tym optymalizacji bazy danych, konfiguracji zapór ogniowych lub przenoszenia treści.

Kopia zapasowa hostingu. W ramach usługi kopii zapasowej hostingu i przywracania wszystkie dane z systemu GLPI są codziennie zapisywane w chmurze.

 1. LIKWIDACJA KONTA; OGRANICZENIA

Migracja serwerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w toku normalnej działalności biznesowej może być konieczna migracja naszych serwerów. W rezultacie Użytkownikowi może zostać przydzielony inny numer IP, nawet jeśli ma dedykowany adres IP. Nie gwarantujemy, że Użytkownik będzie mógł na stałe zachować otrzymane numery IP.

Zakończenie świadczenia usług hostingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że po wygaśnięciu lub zakończeniu świadczenia Usług hostingowych przestanie on korzystać z Usług hostingowych oraz z adresów IP i nazw serwerów przypisanych do niego w związku z korzystaniem przez niego z Usług hostingowych. Obejmuje to wskazywanie Systemu nazw domen („DNS”) dla nazw domen Użytkownika poza naszymi serwerami. Przed zakończeniem korzystania z Usług hostingu Użytkownik jest odpowiedzialny za przeniesienie swojego systemu lub zawartości swojego serwera z naszych serwerów. Nie prześlemy ani nie przekażemy za pośrednictwem protokołu FTP treści systemu lub serwera Użytkownika do innego dostawcy. Jeśli przed anulowaniem Użytkownik nie przeniesie treści systemu lub serwera z naszych serwerów, wówczas cała taka treść zostanie usunięta i nie będziemy mogli udostępnić Użytkownikowi jej kopii.

Dostępna pamięć RAM. Całkowita ilość dostępnej pamięci w ramach Usługi (Usług) hostingu Użytkownika może się różnić od ukazanej, ponieważ jej część zajmuje System operacyjny (jeden lub więcej), pliki Systemowe oraz inne pliki pomocnicze.

OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I GWARANCJE UŻYTKOWNIKA

Oszustwa i inne zagrożenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nie ma prawa do używania naszych serwerów ani swojej witryny/systemu jako adresu źródłowego, pośredniczącego, adresu odpowiedzi ani docelowego adresu w celu przesyłania bomb pocztowych, masowego wysyłania pakietów, uszkadzania pakietów, odmowy świadczenia usługi lub innego rodzaju oszustw, które zagrażają stabilności naszej sieci lub uszkodzą jej Systemy lub spowodują zakłócenia w świadczeniu usług internetowych firmy 99NET naszych klientów lub osób trzecich. Włamania na serwery lub wykorzystanie luk w zabezpieczeniach jest zabronione; zastrzegamy sobie prawo do usuwania stron zawierających informacje o sposobach dokonywania włamań lub łącza do takich informacji. Użycie witryny/Systemu jako anonimowej bramki jest zabronione. Zabraniamy użycia na naszych serwerach skryptów lub oprogramowania, które według naszego uznania obciążają serwery ponad możliwy do zaakceptowania poziom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego usunięcia z naszych serwerów jego systemu w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy świadczenia usługi i (lub) w przypadku podejmowania przez niego działań narażających stabilność sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie Systemy skojarzone z jego kontem hostingowym mogą zostać usunięte, jeśli choć jedna z jego stron/System narusza niniejszą Umowę. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma 99NET zastrzega sobie prawo do cyklicznego skanowania w zakresie bezpieczeństwa danych hostowanego konta Użytkownika pod kątem złośliwych treści (np.typu malware) oraz że w przypadku odkrycia takich treści, mogą one zostać usunięte według uznania firmy 99NET, ze względów bezpieczeństwa.

Przechowywanie i bezpieczeństwo. 99NET podejmie wszelkie niezbędne kroki do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerach VPS. Zobowiązuje się do: (1) zapobiegania utracie lub zniszczeniu treści na stronie lub na serwerze Użytkownika; (2) zachowanie niezależnych kopii archiwalnych lub zapasowych swoich treści na stronie lub na serwerze; (3) zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności całej treści na stronie lub na serwerze w przypadku przesyłania lub przechowywania jej przy użyciu serwerów naszej firmy.

Usługi hostingu nie są przeznaczone do świadczenia usług w branży kart płatniczych (PCI, Payment Card Industry) lub ubezpieczeń zdrowotnych (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act), nie zapewniają zgodnego środowiska do świadczenia takich usługi i nie powinny być używane na potrzeby ich świadczenia.

Elementy zabezpieczeń i inwentaryzacji zawarte w instalacji hostingu mają za zadanie zabezpieczanie treści i plików przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Należą do nich rozwiązania i systemy z grupy HIDS (Host Intrusion Detection System)

Treść strony/serwera/systemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że podczas świadczenia pomocy technicznej pracownicy naszej firmy mogą być zmuszeni do zmodyfikowania, zmiany lub usunięcia zawartości w hostingu produktu Użytkownika. System lub serwer Użytkownika musi zawierać także zarejestrowane nazwy domen dostarczone przez niego lub zarejestrowane w jego imieniu w związku ze świadczeniem Usług hostingowych.

Jeśli Użytkownik zażąda, abyśmy zainstalowali Oprogramowanie strony trzeciej (określone poniżej), które nie wchodzi w zakres Usług hostingowych, Użytkownik zaświadcza i gwarantuje, że (1) ma prawo do używania i zainstalowania Oprogramowania strony trzeciej, (2) uiścił obowiązujące opłaty licencyjne za Oprogramowanie strony trzeciej oraz (3) Oprogramowanie strony trzeciej nie narusza i nie naruszy praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE HOSTINGU INTERNETOWEGO, HOSTINGU DLA FIRM ORAZ ZARZĄDZANEGO SYSTEMU GLPI

Limity pamięci masowej i planów. Wszystkie plany hostingu internetowego i plany hostingu GLPI, w tym również plany oferujące nieograniczoną pamięć masową, mają ograniczenie do maksymalnie 250 000 i-węzłów na każde konto w przypadku kont hostingowych Linux® Plany są również ograniczone do maksymalnie 1 000 tabel na bazę danych i 1 GB pamięci masowej na bazę danych. W przypadku przekroczenia tych limitów przez konto lub bazę danych może nastąpić zgłoszenie naruszenia zasad sieci. W takiej sytuacji wymagane jest ograniczenie liczby i-węzłów, plików, folderów, tabel lub gigabajtów (w zależności od tego, który limit ma zastosowanie) albo konto może zostać tymczasowo lub trwale zawieszone według własnego uznania naszej firmy. Wszystkie plany hostingu Linux podlegają następującym ograniczeniom: nie więcej niż a) 2,4 GHz pojedynczego rdzenia procesora; b) 8000 MB pamięci RAM; c) 100 jednoczesnych połączeń z systemem lub stroną; d) 100 aktywnych procesów; e) 1 MB/s operacji wejścia/wyjścia dysku. W przypadku przekroczenia tych limitów działanie systemu może zostać spowolnione lub może być on niedostępny do czasu dodania większej ilości zasobów. Zasoby można dodać za dodatkową opłatą.

Usługa hostingu 99NET może służyć wyłącznie do obsługi systemu GLPI / 99NET Inventory. Na każdy VPS dozwolona jest tylko jedna instalacja GLPI.

Miejsce na dysku/witryny/transfer danych bez ograniczeń. Plany hostingu internetowego służą do obsługi większości stron osób fizycznych, małych firm oraz organizacji, dlatego oferujemy nieograniczoną przepustowość, a w ramach niektórych planów także przestrzeń dyskową do 500 GB (dodatkowa opłata). O ile są przestrzegane postanowienia niniejszej Umowy o świadczenie usług, nie ma limitów przepustowości, liczby stron ani ilości przestrzeni dyskowej dostępnej w ramach działań Użytkownika na jego systemie. W przypadku, gdy użycie przepustowości lub pamięci masowej przez system Użytkownika stanowi zagrożenie dla stabilności, wydajności lub czasu sprawnego działania serwerów, pamięci masowej, sieci lub innej infrastruktury firmy 99NET, firma 99NET może zażądać przejścia na serwer dedykowany albo podjąć działania zmierzające do ograniczenia zasobów używanych przez system.

Plan hostingowy może obejmować możliwość korzystania z Systemu Zabbix. Zabbix to konsola zarządzania monitoringiem serwera, która pozwala Użytkownikowi monitorować parametry serwera z dowolną liczbą serwerów VPS w usłudze Użytkownika.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANEGO CERTYFIKATU SSL

Jeśli Użytkownik zakupił obsługę zarządzanego certyfikatu SSL Let’s Encrypt i korzysta z certyfikatu SSL w hostowanym przez nas systemie, wygenerujemy i bezpiecznie zapiszemy odpowiedni klucz prywatny. Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie ujawnimy klucza prywatnego Użytkownika, nawet na jego żądanie. Jeśli Użytkownik pragnie przenieść swój certyfikat SSL na inny serwer niż serwer firmy 99NET, powinien zażądać ponownego nadania klucza certyfikatu SSL; w takim przypadku obecny certyfikat SSL Użytkownika zostanie unieważniony i zostanie wydany nowy certyfikat do stosowania przez Użytkownika na serwerze innym niż serwer 99NET.

Automatycznie przeprowadzamy weryfikację poprawności oraz wydanie i instalację nowego certyfikatu raz na dwa lata dla klientów posiadających subskrypcję i korzystających z naszych produktów związanych z hostingiem.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PLANÓW POMOCY TECHNICZNEJ

Pomoc techniczna GLPI Premium . Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać (w ramach subskrypcji lub jednorazowo) z usług wsparcia Premium, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia części lub całości opłat za takie usługi przed rozpoczęciem pracy. Wszystkie usługi zarówno w ramach subskrypcji, jak i jednorazowo, świadczone będą na najwyższym możliwym poziomie. Pomimo podjęcia wszystkich zasadnych wysiłków możemy nie być w stanie rozwiązać pewnych problemów. Firma 99NET nie odpowiada za problemy występujące po 7 dniach od skorzystania z oferty usług pomocy technicznej Premium i nie udziela pomocy związanej z takimi problemami.

99NET udostępnia imienne konto techniczne dla sprawniejszej obsługi zleceń pod adresem e-mail pomoc@99net.pl. Jej zadaniem jest ułatwić wprowadzenie żądanej zmiany i utrzymanie plików i systemu GLPI Użytkownika.

Konto technika 99NET umożliwia nam dostęp, aktualizację plików kluczowych, innych wtyczek, motywów i innych plików powiązanych z utrzymaniem systemu Użytkownika.

Pakiety Premium

 • Start 3 godziny miesięcznie – 499 zł netto
 • Pro 5 godzin miesięcznie – 799 zł netto
 • Enterprise 7 godzin miesięcznie – 999 zł netto

Uługi poza pakietami

 • Bez limitu zleceń – 160 zł netto / godzina (dotyczy usług programisty, administratora lub konsultanta)

Użytkownik uznaje i zobowiązuje się nie wykorzystywać pomocy technicznej Premium w sposób, który według naszego własnego i wyłącznego uznania uznano za:

 1. publikowanie lub archiwizowanie pornograficznych, erotycznych, przeznaczonych dla dorosłych lub w inny sposób niesmacznych materiałów, obrazów, produktów lub usług (w tym między innymi usług masażu, usług randkowych, agencji towarzyskich i prostytutek); lub
 2. treści wykorzystujące pornograficzne lub erotyczne słowa kluczowe lub obrazy w nazwach gier wideo, opisach lub listach wyszukiwań.

Ponadto odpowiedzialność za dopilnowanie, by formularze zawarte w systemie GLPI  Użytkownika był zgodny ze wszystkimi przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym ten produkt można nabyć, spoczywa na Użytkowniku. Zastrzegamy sobie prawo do określenia według naszego wyłącznego uznania, czy zawartość formularza  jest nielegalna lub zabroniona z innych powodów lub anulowania Usług Użytkownika.

Migracje hostingu. Jeśli Użytkownik ma zarejestrowaną w naszej firmie nazwę domeny oraz skojarzony z domeną hosting internetowy świadczony przez stronę trzecią, na żądanie Użytkownika możemy, według własnego uznania, pomóc Użytkownikowi przenieść hosting internetowy nazwy domeny do naszej firmy („Migracja hostingu”). Migracje hostingu są udostępniane jako usługi grzecznościowe. Nie gwarantujemy ich dostępności, możliwości ich wykonania ani czasu potrzebnego na przeprowadzenie migracji hostingu. Każda firma hostingowa stosuje inną konfigurację, a na niektórych platformach hostingowych dane są przechowywane w niezgodnych lub zamkniętych formatach, co może uniemożliwić firmie 99NET asystowanie Użytkownikowi w przesyłaniu danych z hosta zewnętrznego.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę funkcjonalności i dokładności przeniesionych treści w nowym miejscu po przeprowadzeniu Migracji hostingu. Jeśli migracja danych spełnia wymagania Użytkownika, musi on zaktualizować rekord DNS dla nazwy domeny w celu opublikowania systemu w nowej lokalizacji. Nasz firma nie wykonuje kopii zapasowych ani archiwów systemu w związku z migracją hostingu. Zalecane jest, aby Użytkownik utworzył kopię zapasową systemu w hostingu strony trzeciej przed migracją, aby zapobiec utracie danych. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania zmian ani poprawek w swoim systemie podczas procesu migracji.

Użytkownik zgadza się, że nasza firma nie odpowiada za opóźnienia w rozpoznawaniu systemu ani za utratę danych w związku z migracją hostingu. Migracje hostingu nie są dostępne w przypadku stron zawierających więcej niż 10 GB danych lub więcej niż 100 000 plików.

GWARANCJA CZASU SPRAWNEGO DZIAŁANIA USŁUGI

Oferujemy gwarancję czasu sprawnego działania Usługi przez 99,9% („Gwarancja czasu sprawnego działania Usługi”) dostępnego czasu w miesiącu. Jeśli nie dotrzymamy warunków Gwarancji czasu sprawnego działania Usługi w danym miesiącu (określonych wyłącznie przez nas), Użytkownik może skontaktować się z nami i zażądać kredytu w wysokości 5% opłaty hostingowej Użytkownika za dany miesiąc. Kredyt może być wykorzystany tylko na zakup innych naszych produktów oraz usług i nie zawiera obowiązujących podatków. Gwarancja czasu sprawnego działania Usługi nie dotyczy przerw w jej świadczeniu spowodowanych przez: (1) okresowe planowe konserwacje i naprawy, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu; (2) przerwy, do których przyczynił się Użytkownik w wyniku tworzenia niestandardowych skryptów, kodów lub instalowania aplikacji stron trzecich; (3) przerwy, które nie wpływają na wygląd lub funkcjonowanie systemu Użytkownika, a tylko na dostęp do niej, np. na usługi FTP i e-mail; (4) przyczyny niezależne od nas lub przyczyny, których nie można racjonalnie przewidzieć; oraz (5) przerwy związane z niezawodnością niektórych środowisk programowania.

OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH

Oprogramowanie stron trzecich” oznacza oprogramowanie lub aplikacje opracowane przez dostawcę zewnętrznego, z którego usług czasami korzystamy, i należące do tego dostawcy.

Oprogramowanie komputera. Usługi hostingowe mogą być świadczone w środowiskach Linux® Centos . Przy każdym zamówieniu serwera firma 99NET instaluje na nim wybrany przez System operacyjny.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dostarczania Oprogramowania stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonywania działań niezbędnych do instalowania lub aktualizowania takiego Oprogramowania. Oprogramowanie stron trzecich nie jest w żaden sposób sprzedawane ani dostarczane Użytkownikowi. Użytkownik może korzystać z takiego Oprogramowania tylko w ramach Usług hostingowych. Oprogramowania stron trzecich nie można używać poza Usługami hostingowymi. W celu udostępnienia Oprogramowania stron trzecich Użytkownikowi możemy być zobligowani do podania danych Użytkownika takim stronom trzecim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie przez niego z Oprogramowania stron trzecich podlega umowom z dostawcami tego Oprogramowania. Ponadto, jeśli oprogramowanie stron trzecich obejmuje konieczność wyrażenia zgody na umowę licencyjną lub serwisową z dostawcą zewnętrznym, użycie przez Użytkownika takiego oprogramowania podlega takim umowom. Użytkownik nie może pobierać, instalować ani używać oprogramowania stron trzecich obejmującego lub wymagającego zgody na umowę serwisową lub licencyjną z dostawcą zewnętrznym, dopóki nie wyrazi zgody na warunki regulaminu takiej umowy. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani żadnych informacji o prawach własności w oprogramowaniu stron trzecich. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Oprogramowania stron trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których podejmowanie takich działań jest jawnie dozwolone przez obowiązujące prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostawcy zewnętrzni (oraz ich podmioty zależne i dostawcy) nie ponoszą odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji w zakresie Oprogramowania stron trzecich oferowanego w połączeniu z Usługami hostingowymi oraz wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne) mogące powstać na skutek korzystania z Oprogramowania stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że oprogramowanie stron trzecich będzie obsługiwane przez naszą firmę, a nie przez jego dostawców zewnętrznych (ani ich podmioty zależne czy dostawców).

WYPOWIEDZENIE UMOWY / OKRES WYPOWIEDZENIA / ZAWIESZENIE USŁUGI

Umowa wygasa automatycznie w przypadku:
a. likwidacji, śmierci albo ogłoszenia upadłości firmy/strony;
b. cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez 99NET, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa;
c. niezawinionej przez 99NET zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych.

 1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 30 dni roboczych okresu wypowiedzenia.
 2. . Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nastąpi po 30 dniach roboczych po otrzymaniu wniosku wysłanego pod adres e-mail pomoc@99net.pl
 3. 99NET lub Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą
  stronę postanowień Regulaminu lub Umowy i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
 4. 99NET może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  a) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci 99NET lub urządzeń
  99NET lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Usługobiorców lub interesom Usługodawcy, w tym poprzez
  działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem;
  b) podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się fałszywymi dokumentami w stosunku do
  Usługodawcy
  c) w innych przypadkach wskazanych w Umowie
 5. 99NET może zawiesić usługę z powodu braku opłaty za hosting GLPI. Zawieszenie usługi nastąpi następnego dnia po upłynięciu terminu płatności faktury. Odwieszenie usługi będzie możliwe po przesłaniu na adres pomoc@99net.pl potwierdzenia przelewu lub po jego zaksięgowaniu na koncie bankowym 99NET (PKO 31 1020 1055 0000 9702 0428 4816).

Biuro obsługi klienta: +48 698 919 616, info@99net.pl

99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone