KONSULTING

Specjalizujemy się we wdrożeniach i utrzymaniu systemów CRM, ITSM. Utrzymujemy środowiska informatyczne naszych klientów z dbałością o najwyższe standardy świadczenia usług IT.

ZAPEWNIAMY:
Analizę wymagań, przygotowanie dedykowanego wymaganiom produktu. Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od właściwie stworzonej organizacji prac, zaplanowanego i nadzorowanego harmonogramu realizacji oraz postawy pracowników biorących udział w projekcie. Czas organizacji projektu jest okresem, w którym powinny zostać utworzone struktury projektowe, sprecyzowane lub uszczegółowione cele projektu oraz przypisane role dla pracowników wchodzących w skład poszczególnych zespołów.

ITSM

Jest to podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie zorientowane na procesy, tak aby sprostać oczekiwaniom biznesowym przedsiębiorstw.

ZAPEWNIAMY:
Automatyzację procesów obsługi zgłoszeń IT, Zarządzanie katalogiem usług IT oraz ich cyklem życia, Budowę i zarządzanie bazą wiedzy, niezbędnej do efektywnej realizacji zgłoszeń Budowę i zarządzanie bazą zasobów i elementów konfiguracji, niezbędnej do zarządzania cyklem życia zasobów.

ADMINISTRACJA

Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych.

ZAPEWNIAMY:
Standaryzację i spójność środowiska sprzętowego,
Legalność, standaryzacja i spójność środowiska programowego,
Definiowanie użytkowników i ich praw dostępu do poszczególnych zasobów systemu,
Bezpieczeństwo danych (archiwizacja danych, stosowanie odpowiednich mechanizmów sprzętowych, programowych i procedur organizacyjnych zwiększających bezpieczeństwo)
Wgrywanie nowych wersji i uaktualnień oprogramowania,
Kontrolę parametrów systemów i analiza sytuacji wyjątkowych
Monitoring urządzeń i usług.

HELPDESK

Pracownik Help Desk to osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie informacji oraz kontakt z klientami w trakcie rozwiązywania zaistniałych problemów. Zakres tej pomocy jest uzależniony od branży, w której działa firma – może być to np. sektor finansowy, IT, księgowość i inne.

ZAPEWNIAMY:
Pomoc zdalną lub z dojazdem do klienta,
Serwis sprzętu i stacji roboczych pomoc w wyborze,
Zakup i instalacja sprzętu komputerowego modernizacja i przebudowa infrastruktury IT
Zarządzanie licencjami, Instalacja, aktualizacja i weryfikacja legalności oprogramowania
Szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej,
Ewidencja czasu pracy i realizowanych zadań.