UX / UI w module obsługi zgłoszeń – zmiany i podsumowanie 6 miesięcy pracy

Przez ostatnie 6 miesięcy mocniej niż kiedykolwiek wcześniej przyglądaliśmy się naszej pracy z system zgłoszeń. W drodze konsultacji z partnerami i kluczowymi klientami ustaliliśmy najważniejsze elementy do usprawnienia.

Dodaliśmy nowe opcje, poskracaliśmy ścieżki dotarcia do najważniejszych funkcji, poprawialiśmy widoczność istotnych ikon w oknie obsługi zgłoszenia.

Dokładamy starań, aby praca z 99NET Inventory Cloud była przyjemna i prosta.

Zmiany i poprawki docenią szczególnie pracownicy Help Desk i zarządzający kolejką zgłoszeń.

Każda modyfikacja jest podyktowana wymaganiami dnia codziennego. Każda poprawka oszczędza czas i nerwy operatora.

W 99NET mierzymy nie tylko zadowolenie klienta, ale także dokładamy pracę w stronę satysfakcji operatora.

Zrozumienie różnicy między UX i UI to podstawa, ale ponieważ oba typy projektowania są ze sobą mocno związane to często też bywają mylone.

Projektanci UX (ang. User Experience Designers) to osoby odpowiedzialne za projektowanie sposobu, w jaki użytkownik będzie później korzystał z aplikacji. Nie myślą oni o tak szczegółowych rzeczach jak graficzny wygląd interfejsu, kolory czy typografia, ale o tym jak użytkownik będzie poruszał się między kolejnymi ekranami aplikacji i jakie opcje powinny być dostępne w ramach tych ekranów.

Projektanci UI (ang. User Interface Designers) mają za zadanie przełożyć surowe prototypy na formę wizualną, którą ostatecznie będzie oglądał użytkownik podczas korzystania z produktu. Praca UI designer’a wymaga praktyki i wiedzy na temat wpływu koloru, typografii i layoutu na konwersję produktu.

Zidentyfikowaliśmy kluczowe elementy do poprawek i przeprojektowaliśmy te najważniejsze.

Z tego wynikają zmiany jak:

Przyciski szybkiego wyboru

Nasze badania wykazały, że typowy operator systemu zgłoszeń, wyszukuje kilka najbardziej potrzebnych mu modułów. Dodaliśmy je w formie przycisków na froncie.

 • dodaj zgłoszenie
 • lista zgłoszeń
 • projekty
 • kalendarz
 • baza wiedzy
 • powiadomienia

także przycisk szybkiego przejścia do kalendarza z poziomu edycji zgłoszenia

Wizualne zarządzanie kolejką zgłoszeń

Dla ułatwienia wizualnego zarządzania kolejką zgłoszeń dodaliśmy graficzne odwzorowanie poziomu priorytetów, kolorowe tagi i ikony statusów.

Przypisanie zgłoszenia do siebie

W środowiskach dużego wolumenu zgłoszeń zidentyfikowaliśmy potrzebę szybkiego przypisania zgłoszenia do siebie. Bez niepotrzebnych klików do poziomu edycji. Oszczędzając kliki i czas operatora. Wprowadziliśmy możliwość przypisania zgłoszenia bezpośrednio z poziomu ogólnej kolejki. Zarówno dla zgłaszającego jak i realizatora.

w edycji zgłoszenia zmieniliśmy układ i rozmiar ikon przypisania

Szybkie info o zgłaszającym

Operator potrzebuje szybkiego dostępu do danych klienta. Dzięki zmianom uzyskujemy szybszy podgląd. Zachowujemy spójność w dostępie do informacji w określonej strefie okna edycji zgłoszenia.

jeśli jednak pojawi się użytkownik bez konta, mamy możliwość szybkiego dodania do listy użytkowników klikając na plusik obok adresu email.

Szybkie przejście do jednostki

Podczas weryfikacji klienta ważne jest, aby mieć możliwość szybkiego przełączenia się na jego jednostkę (aktualizacja danych).

Ułatwia to funkcja szybkiego przejścia do edycji jednostki z poziomu otwartego zgłoszenia.

Zmiana miejsca przełączenia jednostki

Wyszukanie i przełączenie jednostki jest teraz szybsze dzięki przeniesieniu tej funkcjonalności na pierwszy plan okna edycji zgłoszenia.

Drzewo jednostek

Dla lepszej przejrzystości, ograniczyliśmy widok jednostki z pełnego drzewa do ostatniego wystąpienia w rozgałęzieniu. Tym samym skracając niepotrzebną ilość danych i poprawiając widok listy zgłoszeń.

Karta pracy

To nowa funkcjonalność tworzenia dokumentacji z realizacji zadania w formacie PDF. Ponadto, dodaliśmy większą ikonę wiadomości prywatnej i możliwość skasowania zadania lub wiadomości bez potrzeby wcześniejszej edycji.

Przyciski operacyjne

Większe i czytelniejsze przyciski operacyjne w edycji zgłoszenia dla komfortu pracy operatora.

Powiększone pole edycji wiadomości i zadań

Powiększyliśmy pola edycji dla jeszcze lepszej dostępności i czytelności.

Pop-up operacji

Przenieśliśmy powiadomienia systemowe na górny i prawy róg okna systemu aby nie zasłaniały przycisków obsługi zgłoszenia (akcje dodatkowe, kosz, zapis). Zmieniliśmy tryb zachowania się powiadomienia ze schematu”galareta” na coś bardziej stabilnego.

Komunikacja do grup użytkowników

Zadbaliśmy o prostą i skuteczną komunikację do grup użytkowników. Nie tylko przez widoczność komunikatu na froncie systemu ale także powiadomienia zbiorcze e-mail do grup. Szczególnie ważne w powiadomieniach o aktualizacjach, awariach itp.

Ponadto:

Niewidoczna część została zaszyta w kodzie systemu, znacznie przyspieszając jego działanie.

 • dodaliśmy nowe wtyczki funkcjonalne (lista)
 • dopisaliśmy nowe ścieżki komunikacji
 • liczne zmiany rozmiarów ikon i przekierowań
 • nowy kanał powiadomień i wysyłki masowej
 • wizualna zmiana okna logowania
 • wykonywanie połączeń telefonicznych z archiwizacją rozmów
 • integracja z Zabbixem i Bitrixem24
 • integracja zadań z modułem Timesheet
 • usunięte znane błędy i bugi

Oceń przydatność posta
[Łącznie: 0 Średnio: 0]
99NET - Łączymy Ludzi i Technologie
© Prawa autorskie zastrzeżone