IT Concierge

IT Concierge

Usługa IT Concierge to nowa i zaawansowana forma wsparcia technicznego dla klientów biznesowych, która oferuje spersonalizowane i wysokiej jakości usługi IT. Głównym celem usługi IT Concierge jest zapewnienie kompleksowej opieki nad infrastrukturą IT klienta oraz szybkiego reagowania na wszelkie problemy techniczne, jakie mogą się pojawić.

IT Concierge reprezentuje klienta przed dostawcami i podwykonawcami, odpowiada za funkcjonowanie obszaru IT klienta, nadzoruje każdy etap cyfryzacji firmy klienta.

Kogo wspiera:

 • CIO, IT Managerów, CEO
 • małe i średnie firmy nie posiadające własnego działu ICT
 • funkcja doradcza lub uzupełniająca wymagane kompetencje

Usługa IT Concierge może wspierać biznesy na wiele różnych sposobów, dostarczając spersonalizowanej i wysokiej jakości opieki nad infrastrukturą technologiczną. Oto kilka głównych sposobów, w jakie usługa IT Concierge może wspierać biznesy:

 1. Ciągłe monitorowanie i utrzymanie infrastruktury IT: Usługa IT Concierge zapewnia ciągłe monitorowanie infrastruktury IT klienta, identyfikując potencjalne problemy i awarie jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki temu można szybko reagować i minimalizować przestoje w działaniu systemów.

 2. Wsparcie techniczne 24/7: Usługa IT Concierge często oferuje całodobowe wsparcie techniczne, co oznacza, że klient może skorzystać z pomocy technicznej w dowolnym momencie, niezależnie od godziny czy dnia tygodnia.

 3. Szybka reakcja na problemy: Dzięki ciągłemu monitorowaniu i dedykowanemu zespołowi specjalistów, usługa IT Concierge umożliwia szybką reakcję na wszelkie problemy techniczne, minimalizując czas przestoju działalności biznesowej klienta.

 4. Zarządzanie aktualizacjami i poprawkami: Usługa IT Concierge zajmuje się zarządzaniem aktualizacjami oprogramowania, poprawkami zabezpieczeń i innymi istotnymi aspektami utrzymania infrastruktury IT klienta. To pozwala uniknąć luk w zabezpieczeniach oraz korzystać z najnowszych funkcji oprogramowania.

 5. Optymalizacja infrastruktury i kosztów: Dzięki regularnym analizom i optymalizacjom, usługa IT Concierge może pomóc klientom zoptymalizować infrastrukturę IT i koszty z nią związane, identyfikując nadmiarowe zasoby czy nieefektywne rozwiązania.

 6. Dostęp do ekspertów: Klienci korzystający z usługi IT Concierge mają dostęp do zespołu wysoko wykwalifikowanych ekspertów IT, którzy są gotowi udzielić pomocy w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych problemów technicznych.

 7. Poprawa wydajności i efektywności: Usługa IT Concierge może pomóc w poprawie wydajności i efektywności infrastruktury IT klienta poprzez optymalizację procesów, wprowadzenie nowych technologii czy usprawnienie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej.

Czym różni się IT Concierge od IT Konsultanta czy CIO

IT Concierge, IT Konsultant oraz CIO (Chief Information Officer) to trzy różne role lub usługi w dziedzinie technologii informatycznych, które pełnią różne funkcje i mają inne zakresy odpowiedzialności. Oto krótkie omówienie różnic między nimi:

 1. IT Concierge:

  • IT Concierge to usługa świadczona przez firmę lub dostawcę usług IT, która oferuje spersonalizowane wsparcie techniczne i zarządzanie infrastrukturą IT dla klientów biznesowych.
  • Usługa IT Concierge skupia się na zapewnieniu ciągłości działania infrastruktury IT klienta, monitorowaniu systemów, szybkiej reakcji na awarie oraz zapewnieniu wsparcia technicznego dostępnego 24/7.
  • Głównym celem IT Concierge jest zapewnienie kompleksowej opieki nad infrastrukturą IT klienta, minimalizując przestoje w pracy i zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.
 2. IT Konsultant:

  • IT Konsultant to profesjonalista lub firma doradcza specjalizująca się w dostarczaniu porad i rozwiązań z zakresu technologii informatycznych dla klientów biznesowych.
  • IT Konsultant może świadczyć różnorodne usługi, takie jak doradztwo w zakresie infrastruktury IT, wdrożenia oprogramowania, audyty bezpieczeństwa IT, opracowywanie strategii technologicznych itp.
  • Głównym celem IT Konsultanta jest pomaganie klientom w identyfikacji i realizacji optymalnych rozwiązań technologicznych zgodnych z ich potrzebami biznesowymi.
 3. CIO (Chief Information Officer):

  • CIO jest wysokim rangą członkiem zarządu lub kierownictwa w firmie, który odpowiada za strategię, zarządzanie i wdrożenie technologii informatycznych.
  • CIO jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii IT zgodnie z celami biznesowymi firmy, zarządzanie budżetem IT, nadzorowanie wdrożeń technologicznych, dbanie o zgodność z regulacjami oraz koordynowanie zespołu IT.
  • Głównym celem CIO jest wykorzystanie technologii informatycznych jako narzędzia strategicznego, które wspiera cele biznesowe firmy i przyczynia się do jej sukcesu.

Kontakt: info@99net.pl