Szkolenie GLPI Administrator

Szkolenie GLPI Administrator

Szkolenie GLPI Administrator jest dedykowane osobom, które chcą nauczyć się zarządzać i konfigurować systemem GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), czyli otwartoźródłowym systemem zarządzania zasobami informatycznymi. GLPI jest popularnym narzędziem stosowanym do zarządzania infrastrukturą IT, od zarządzania sprzętem po obsługę zgłoszeń użytkowników.

PONAD 13 lat doświadczenia w szkoleniach GLPI

Oto kilka kluczowych elementów, które mogą być częścią szkolenia GLPI Administrator:

  1. Wprowadzenie do GLPI: Szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia do GLPI, omawiając podstawowe założenia systemu, jego możliwości oraz korzyści z jego stosowania w zarządzaniu zasobami informatycznymi.

  2. Instalacja i konfiguracja: Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak zainstalować i skonfigurować system GLPI w środowisku produkcyjnym. Omawiane są kwestie instalacji na różnych platformach oraz konfiguracja pod kątem specyficznych wymagań organizacji.

  3. Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem: Szczególny nacisk kładziony jest na naukę zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w GLPI. Uczestnicy dowiadują się, jak dodawać, aktualizować i śledzić sprzęt komputerowy oraz instalować i monitorować oprogramowanie.

  4. Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników: Szkolenie obejmuje również obsługę zgłoszeń użytkowników poprzez GLPI. Uczestnicy uczą się, jak przyjmować, przypisywać, monitorować i rozwiązywać zgłoszenia techniczne oraz śledzić historię interakcji z użytkownikami.

  5. Zarządzanie danymi i dokumentacją: W trakcie szkolenia omawiane są praktyki związane z zarządzaniem danymi i dokumentacją w GLPI, w tym tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie raportów i analiza danych.

  6. Bezpieczeństwo i uprawnienia: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zapewniania bezpieczeństwa danych w GLPI, w tym zarządzania uprawnieniami dostępu do systemu oraz ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem.

  7. Rozszerzanie funkcjonalności: Szkolenie może także obejmować omówienie możliwości rozszerzania funkcjonalności GLPI poprzez dodatki i pluginy, które pozwalają dostosować system do konkretnych potrzeb organizacji.

  8. Rozwiązywanie problemów: Uczestnicy uczą się również identyfikować i rozwiązywać typowe problemy związane z działaniem GLPI, takie jak błędy konfiguracyjne, awarie systemu czy problemy z wydajnością.

Szkolenie GLPI Administrator

może być prowadzone w formie warsztatów praktycznych, w których uczestnicy mają możliwość bezpośredniego korzystania z systemu oraz rozwiązywania realistycznych problemów związanych z jego administracją.

Ostatecznym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego zarządzania infrastrukturą informatyczną przy użyciu systemu GLPI.

 

KIEDY: 28 MARZEC 2024 (czwartek) 

Trwanie: 1 dzień (8 godzin)

JAK: ZOOM (WIDEOKONFERENCJA)

GODZINA: 09:00 AM

CENNIK: 3000 ZŁ NETTO + VAT

ZAPISY: INFO@99NET.PL