Zarządzanie zasobami IT

Usługa inwentaryzacji zasobów i ITAM (Information Technology Asset Management) to podejście mające na celu kompleksowe zarządzanie zasobami informatycznymi i infrastrukturą IT w organizacji. Jest to kluczowa usługa, która pozwala firmom skutecznie monitorować, zarządzać i optymalizować swoje zasoby technologiczne, w tym sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje, oraz inne aktywa IT.

Oto kluczowe elementy usługi inwentaryzacji zasobów i ITAM:

 1. Inwentaryzacja zasobów IT: Dokładne zbieranie informacji o wszystkich zasobach informatycznych w organizacji, w tym sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, licencjach, konfiguracjach sprzętowych i oprogramowania, oraz innych aktywach IT.

 2. Śledzenie aktywów: Utrzymywanie aktualnych rejestrów aktywów IT, w tym ich lokalizacji, właścicieli, dat zakupu, dat wygaśnięcia gwarancji, oraz innych istotnych informacji.

 3. Zarządzanie cyklem życia zasobów IT: Monitorowanie cyklu życia zasobów IT, w tym planowanie zakupów, instalacje, aktualizacje, konserwacje, jak również wycofywanie i zastępowanie przestarzałych aktywów.

 4. Zarządzanie licencjami oprogramowania: Skrupulatne śledzenie licencji oprogramowania, zarządzanie ich zakupem, przydziałem, aktualizacjami, oraz zapobieganie naruszeniom licencji i nielegalnemu oprogramowaniu.

 5. Optymalizacja zasobów IT: Analiza i optymalizacja wykorzystania zasobów IT w organizacji, identyfikacja nadmiernych lub nieefektywnych zakupów, oraz eliminacja niepotrzebnych kosztów.

 6. Zarządzanie ryzykiem i zgodnością: Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi dotyczącymi ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, oraz zarządzania aktywami IT.

 7. Raportowanie i analiza danych: Generowanie regularnych raportów i analiz dotyczących stanu aktywów IT, wydajności, kosztów, ryzyka, oraz zgodności, które umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji zarządczych.

 8. Automatyzacja procesów: Wykorzystanie narzędzi i rozwiązań IT do automatyzacji procesów zarządzania aktywami IT, minimalizacja błędów ludzkich, oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.

Zakres oferowanych usług:

 • analiza przed wdrożeniem i dobór odpowiedniego narzędzia
 • szkolenia (dla użytkownika, jak i administratora)
 • Proof Of Concept i wdrożenie
 • testy i wsparcie po wdrożeniu
 • modyfikacja systemu na życzenie i usuwanie bugów

Usługa inwentaryzacji zasobów i ITAM jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania infrastrukturą IT w organizacji. Dzięki właściwemu zarządzaniu zasobami IT, firmy mogą zoptymalizować koszty, zwiększyć wydajność, oraz minimalizować ryzyko związane z utratą danych i naruszeniami zgodności.

Zobacz więcej o GLPI