GLPI Cloud

GLPI Cloud

GLPI Cloud to usługa oparta na chmurze, która oferuje zaawansowane możliwości zarządzania infrastrukturą IT, zapasami, wsparciem technicznym oraz zarządzaniem incydentami, problemami i zmianami.

Opis Usługi GLPI Cloud:

GLPI Cloud to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą IT oparte na chmurze. Usługa umożliwia efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi, dokumentacją techniczną, zadaniami serwisowymi oraz kontrolą dostępu, wszystko to w jednym miejscu.

Usługa GLPI Cloud oferuje szereg funkcji, w tym:

 1. Zarządzanie Zasobami IT: Możliwość rejestrowania, monitorowania i zarządzania wszystkimi aktywami IT, w tym sprzętem, oprogramowaniem, urządzeniami sieciowymi i serwisami.

 2. Wsparcie Techniczne i Zarządzanie Incydentami: Umożliwia tworzenie zgłoszeń wsparcia technicznego, śledzenie postępów rozwiązywania problemów oraz monitorowanie poziomów usług (SLA).

 3. Zarządzanie Zadaniami Serwisowymi: Pozwala na przypisywanie, śledzenie i priorytetyzowanie zadań serwisowych, co sprzyja szybkiemu rozwiązaniu problemów.

 4. Śledzenie i Zarządzanie Zmianami: Umożliwia kontrolowanie i dokumentowanie wszelkich zmian w infrastrukturze IT, co pomaga w minimalizowaniu ryzyka i zapewnieniu stabilności systemów.

 5. Raportowanie i Analizy: Zapewnia możliwość generowania raportów i analiz dotyczących wydajności, zużycia zasobów oraz dostępności usług IT.

Korzyści z Usługi GLPI Cloud:

 1. Wtyczki funkcjonalne premium
 2. Bezpłatny SSL
 3. Zabezpieczenie antywirusowe i monitoring 
 4. Indywidualna instalacja VPS SSD
 5. Wsparcie technika 24/7
 6. Szkolenia i konsultacje z rabatem 50%
 7. Dostęp premium do płatnych artykułów

Korzyści z Usługi GLPI Cloud:

 1. Zwiększenie Efektywności i Wydajności: Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu wszystkimi aspektami infrastruktury IT, usługa GLPI Cloud pomaga w zwiększeniu efektywności i wydajności działań.

 2. Poprawa Świadczenia Usług: Usługa umożliwia lepsze świadczenie usług IT poprzez szybką reakcję na incydenty, skuteczne zarządzanie zmianami oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

 3. Zminimalizowanie Ryzyka i Błędów: Dzięki dokładnemu monitorowaniu i dokumentowaniu wszystkich zmian oraz incydentów, usługa GLPI Cloud pomaga w zminimalizowaniu ryzyka i błędów w zarządzaniu infrastrukturą IT.

 4. Oszczędność Czasu i Kosztów: Usługa umożliwia automatyzację wielu procesów zarządzania IT, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.

 5. Dostępność i Bezpieczeństwo Danych: Korzystając z usługi opartej na chmurze, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich dane są bezpieczne i dostępne z dowolnego miejsca i urządzenia.

W skrócie, GLPI Cloud to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą IT, które pozwala organizacjom skutecznie zarządzać swoimi zasobami informatycznymi, zapewniając wydajność, bezpieczeństwo i efektywność działań.